Werkgeversverklaring.nl

De naam van de wergever is verplicht
Het KvK-nummer is ongeldig
Kies een van de opties: ja of nee

Let op. Als er geen firmastempel aanwezig is dient u een verklaring op briefpapier aan te leveren waarin dit wordt verklaard. De verklaring dient ondertekend te zijn door dezelfde persoon die ook de werkgeversverklaring ondertekent.

Er is een ongeldige postcode opgegeven (bijv. 1234AB)
Het huisnummer is onjuist
De straatnaam is onjuist
De Plaatsnaam is onjuist
De voorletters zijn onjuist
De achternaam is onjuist
Kies een geslacht: man of vrouw
De geboortedatum is onjuist (bijv. 12-05-1989)
Er is een ongeldige postcode opgegeven (bijv. 4321BA)
Het huisnummer is onjuist
De straatnaam is onjuist
De Plaatsnaam is onjuist
De datum is onjuist (bijv. 18-04-2017)
De functie is onjuist
Kies een van de onderstaande dienstverbanden
Kies een van de opties: ja of nee

Bijvoorbeeld uitzend-, inval- of oproepkracht

Kies een van de opties: ja of nee
Kies een van de opties: ja of nee
Kies een van de opties: ja of nee
Kies een van de opties: ja of nee
Kies een van de opties: ja of nee
Voer een bedrag in (bijv. 1234,55)
EUR

Het bruto jaarsalaris van het gebruikelijke aantal werkweken in de bedrijfstak, exclusief overwerk, toeslagen, vakantiegeld, e.d.

Voer een bedrag in (bijv. 1234,55)
EUR

Bij vakantiebonnen: 100% van de waarde van de vakantiebonnen

Voer een bedrag in (bijv. 1234,55)
EUR

Indien structureel sprake is van onregelmatigheidstoeslag: het bedrag over de laatste 12 maanden

Voer een bedrag in (bijv. 1234,55)
EUR

Onder vast wordt verstaan: in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen

Voer een bedrag in (bijv. 1234,55)
EUR

Indien structureel sprake is van provisie: het bedrag over de laatste 12 maanden

Voer een bedrag in (bijv. 1234,55)
EUR

Onder vast wordt verstaan: in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen

Voer een bedrag in (bijv. 1234,55)
EUR

Indien structureel sprake is van overwerk: het bedrag over de laatste 12 maanden

Kies een van de opties: ja of nee
Voer een omschrijving in
Voer een bedrag in (bijv. 1234,55)
EUR
Kies een van de opties: ja of nee
Voer een bedrag in (bijv. 1234,55)
EUR
Voer een einddatum in (bijv. 12-02-2022
Kies een van de opties: ja of nee
Voer een einddatum in (bijv. 12-02-2016
Voer een bedrag in (bijv. 1234,55)
EUR
Voer het aantal maanden in (bijv. 24)
Voer een bedrag in (bijv. 1234,55)
EUR
Ongeldige naam ingevoerd
Ongeldig telefoonnummer ingevoerd
Ongeldige naam ingevoerd
Ongeldig telefoonnummer ingevoerd

Voer hieronder uw e-mail adres in, dan versturen wij de werkgeversverklaring per e-mail.

Ongeldig e-mail adres opgegeven